De vereniging met de H. Engelen

De vereniging met de H. Engelen

Jezus spreekt tot een begenadigde, mystieke ziel, Maria Lataste, 1822-1847 in Frankrijk.

De vereniging met de Engelen is de innigste, want deze zal altijd bestaan, ja tot in de eeuwigheid. De vereniging met het lichamelijke schepsel staat op een veel lager niveau, want zij bestaat slechts tijdelijk. Zij bestaat alleen in de tijd en eindigt bij de ingang in de eeuwigheid.

Bovendien, mijn dochter, is de vereniging van de ziel met de Engel de sterkste, omdat het geen inactieve vereniging is, maar een zeer actieve en werkzame vereniging. Er is een overeenstemming, en deze overeenstemming ontwikkelt zich zodanig dat de mens uiteindelijk op de Engel gaat gelijken en hetzelfde standpunt inneemt als hij.

Luister nu goed, het is heel belangrijk. Ik wil je vertellen over twee dingen die de Engelen aan de mensen geven. Het eerste is de verlichting van de geest, het tweede de beweging van de wil.

De Engelen, mijn dochter, verlichten de mensen op drie verschillende manieren:
door hun de Goddelijke geheimen te verkondigen,
door hun te onderrichten en te vermanen,
zij verlichten hen door zich voor hen zichtbaar of onzichtbaar bemerkbaar te maken.

Onzichtbaar, wanneer zij geen gebruik maken van enig tastbaar voorwerp om zich aan de mens kenbaar te maken, wanneer zij rechtstreeks van ziel tot ziel werken, wanneer zij tot hen spreken als de ene geest tot de andere, zoals de ene Engel tot de andere! En dit is onafhankelijk van het feit of de persoon die op deze manier wordt aangesproken wakker is of slaapt.

De wil blijft altijd vrij; noch de Engelen, noch God kunnen haar bewegen om het goede te doen als zij dat niet wil. Zo’n beweging is een neiging tot het goede, een houding, een gemak om goed te doen. Daartoe verwijderen, elimineren of verminderen de Engelen alle hindernissen die de wil zouden kunnen hinderen of verlammen; in die zin bewegen zij hem volstrekt.