De hel

De hel

De Heilige Zr. Faustina kan ons ook een indruk geven wat de hel is; deze vreselijke keuze, die de mens kan maken, als hij heel zijn leven God NIET wil.. Dan zal hij ook de hele eeuwigheid niet bij Hem willen zijn. En dan is er deze verschrikkelijke werkelijkheid, die Jezus vaak heeft genoemd, maar waar je niet meer veel over hoort. Vele mensen zijn in gevaar daar te belanden. Ons gebed en offer kan hen nu, zolang ze leven, nog helpen!

“Vandaag werd ik door een Engel naar de kloven van de hel gebracht. Het is een plaats van grote marteling. Wat is ze vreselijk groot en uitgestrekt! De soorten kwellingen die ik zag:

  • De eerste kwelling waaruit de hel bestaat, is het verlies van God.
  • De tweede is de eeuwigdurende gewetenswroeging.
  • De derde bestaat eruit dat iemands toestand nooit zal veranderen.
  • De vierde is het vuur dat in de ziel dringt zonder die te vernietigen. Een verschrikkelijk lijden, want het is een zuiver geestelijk vuur dat in Gods toorn aangestoken is.
  • De vijfde kwelling is de blijvende duisternis en een vreselijke verstikkende stank. Ondanks de duisternis zien de duivels en de zielen van de verdoemden elkaar en al het kwaad, zowel dat van anderen als van zichzelf.
  • De zesde kwelling is het vaste gezelschap van satan.
  • De zevende kwelling is verschrikkelijke wanhoop, haat tegenover God, lage taal, vloeken en godslasteringen.

Dit zijn de kwellingen waaronder alle verdoemden samen lijden, maar hiermee is er nog geen eind aan het lijden gekomen. Er zijn bijzondere kwellingen, die voor afzonderlijke zielen bestemd zijn. Dit zijn de kwellingen die door de zintuigen ondergaan worden. Iedere ziel ondergaat vreselijk en onbeschrijflijk lijden dat in verband staat met de manier waarop zij gezondigd heeft.

Toen ik weer bij mij kwam, kon ik mij bijna niet herstellen van de schrik. Hoe vreselijk lijden de zielen daar! Als gevolg hiervan bid ik nog vuriger voor de bekering van zondaars. Ik smeek voor hen zonder ophouden om Gods barmhartigheid!”