De H. Gertrudis en de Engelen

De H. Gertrudis en de Engelen

Meer dan wat ook leren de Schrift en de Liturgie ons dat wij ten opzichte van de Heilige Engelen geroepen zijn tot een vereniging in gebed en aanbidding. Zij brengen ons gebed voor God en nemen graag deel aan onze aanbidding en liturgie.

In het leven van de heilige Gertrudis de Grote lezen we: “Toen het feest van St. Michael naderde, bereidde St. Gertrudis zich voor op de H. Communie door na te denken over de zorg die de Engelen, ondanks haar onwaardigheid, op grond van het Goddelijk bevel voor haar hadden; en omdat zij hun iets wilde teruggeven, offerde zij ter ere van hen het levengevende Lichaam en Bloed van Jezus in het Allerheiligste Sacrament, zeggende:

“Ik bied U dit doorluchtigste Sacrament aan, o allerliefste Heer, tot Uw eeuwige glorie ter ere van de vorsten van Uw koninkrijk en ter verhoging van hun geluk en zaligheid.”

Toen trok onze Heer deze offergave op een onuitsprekelijke wijze tot zich, en veroorzaakte daardoor de grootste vreugde bij deze engelengeesten, die zelfs leken alsof zij nooit eerder zo’n gelukzaligheid hadden ervaren en overliepen van zaligheden.

Toen boog elk van de koren van Engelen, overeenkomstig hun rang, zich eerbiedig voor de heilige Gertrudis en zei: “Gij hebt ons inderdaad geĆ«erd door deze offergave en daarom zullen wij u met bijzondere zorg bewaken.”