Offerande

Offerande

Catalina Rivas, een Mexicaanse lekenmissionaris, heeft in onze tijd een uitleg over de H. Mis ontvangen, door Maria zelf. Terwijl de Aartsbisschop de H. Mis celebreerde, zag zij de onzichtbare wereld, die iedere H. Mis omgeeft, maar die voor onze ogen verborgen blijft. Haar getuigenis heeft het kerkelijke imprimatur, en ik wil alleen dat weergeven, wat zij over de H. Engelen heeft gezien.

Toen de offergaven naar het altaar werden gebracht, zag zij het volgende:

“Het was alsof van naast iedere persoon die in de kathedraal aanwezig was, andere personen te voorschijn kwamen. Ze waren in sneeuwwitte tunieken gekleed en richtten zich naar de middenbeuk terwijl ze naar het altaar gingen.

Ik was helemaal overweldigd, want zij hadden zo een mooi aanschijn, zo stralend, dat ik het niet onder woorden kan brengen. Hun blote voeten raakten de grond niet, het was alsof ze gleden.

Maria zei: “Kijk, het zijn de Engelbewaarders van alle mensen, die hier aanwezig zijn. Het is het moment waarop je Engelbewaarder je offers en smeekbeden naar het Altaar van de Heer brengt.”