Het Sanctus

Het Sanctus

Catalina beschrijft dan nog wat ze ziet bij het Sanctus:

“Aan het einde van deze offergang, werd het “Heilig, Heilig, Heilig”  gebeden.
Plotseling verdween alles wat er achter de celebrant stond.

Aan de rechterkant van de Aartsbisschop en naar achteren toe verschenen in diagonale richting duizenden Engelen!

Ze waren allen in sneeuwwitte gewaden gekleed. Allen knielden zij neer in gebed, de handen gevouwen en bogen hun hoofd om hun eerbied te betuigen.

Men kon wondermooie muziek horen, alsof er een indrukwekkend aantal koren met verschillende stemmen waren en allen eenstemmig zongen, gelijktijdig met
de aanwezigen: “ Heilig, Heilig, Heilig…”.

Tot zover dit getuigenis van Catalina. Vele Heiligen kunnen dit alles bevestigen. Ja, als wij toch ook eens konden ZIEN, dan zouden we de H. Mis heel anders meevieren!