Offer jezelf op!

Offer jezelf op!

Tenslotte kwamen er Engelen die nogal droevig waren. Zij hadden hun handen gevouwen in gebed, en de blik naar de grond gericht.

“Het zijn de Engelbewaarders van de mensen, al zijn ze hier, toch niet echt aanwezig zijn. Ze komen uit gewoonte of uit dwang, maar zonder de bedoeling om deel te nemen aan de Mis.

Daarom zijn de Engelen droevig, want zij hebben niets aan te bieden, behalve hun eigen gebeden.

Bedroef je Engelbewaarder niet. Vraag veel. Vraag de bekering van de zondaars. Smeek om vrede in de wereld. Vraag voor jullie gezinnen, je buren, voor hen die op jouw gebed vertrouwen. Smeek niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.

Maar de offerande die de Heer het meest welgevallig is, is waar jullie jezelf aanbieden, zodat Jezus, als Hij neerdaalt bij de Consecratie, jullie omvormt door Zijn eigen verdiensten.

Wat hebben jullie aan de Vader aan te bieden? Alleen je nietigheid en de zonde.
Maar een offerande, verenigd met Jezus’ verdiensten, wordt de Vader welgevallig”.

Deze processie was van zulk een schoonheid, dat ze met niets vergeleken kan worden. Al die hemelse schepselen betuigden hun eerbied voor het Altaar. Zij zetten hun offergaven op de grond, en knielden neer met het gezicht bijna op de grond en verdwenen dan uit mijn gezichtsveld.