St. Rafael (2)

St. Rafael (2)

Het zou goed zijn om eens het mooie boekje “Tobit” uit het Oude Testament te lezen. Dan heb je heel de samenhang van het verhaal.

De heilige Rafaël begon zijn missie door Tobias en Sarah te hulp te komen toen hun gebeden tot God gebracht werden: “Hun beiden gebed vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste. En Rafaël werd gezonden om hen beide te genezen, om de witte vlekken van Tobits ogen weg te nemen, Sara, de dochter van Raguël, aan Tobias, de zoon van Tobit, tot vrouw te geven en om de boze demon Asmodaus in boeien te slaan”.  (Tb 3,16-17).

Dan wordt hij zichtbaar in hoofdstuk 5 van het boek: Tobias ging op zoek naar iemand die vertrouwd was met de weg, en die hem naar Medie zou vergezellen. Hij ging naar buiten en vond de Engel Rafaël voor zich, niet in het minst vermoedend dat het een Engel van God was (vgl Tb 5,4). 

Door God gezonden, verbergt hij zijn identiteit door zich in menselijke gedaante voor te doen als Azarias, zoon van Ananias, de bloedverwant en landgenoot van Tobit (vgl. 5,13). De twee namen die Rafaël noemt zijn ook theoforisch: Ananias betekent ‘de Heer heeft genade bewerkt’; Azarias ‘de Heer helpt’.

De Engel onthult via die sprekende namen dat hij inderdaad de hulp is die God aan Tobit en zijn zoon zendt. Op theologisch vlak toont hij aan, door zich te identificeren als familie van Tobit, dat Engelen en gelovigen tot dezelfde, unieke “familie van God” behoren.

Pas aan het eind van zijn missie onthult de Engel zijn naam en zijn taak: “God heeft mij gestuurd om jou – Tobit – en Sarah, je schoondochter, te genezen. Ik ben Rafaël, een van de zeven heilige engelen die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de Heilige.(Tob 12,14).

De twee belangrijkste begunstigden van de engelenzending zijn dus Tobit en Sarah; Tobias wordt zo de eigen medewerker van de Engel, zijn “mede-knecht” (vgl. Openb. 19,10; 22,9).

Dat Tobias Sarah als zijn bruid ontvangt, is zijn beloning voor zijn goede samenwerking met de Goddelijke Voorzienigheid. Zoals Sarah zuiver was, zo is ook het terugkrijgen van de tien talenten zilver een symbool van de beloning die God voor zijn rechtvaardige dienaren heeft gereserveerd!