Gebed tot St. Raphael

Gebed tot St. Raphael

Heilige Aartsengel Raphael, gij hemelse arts, gij Engel van de smart en de genezing,
gij patroon van de artsen:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Raphael, onze leermeester in de geestelijke strijd, gij overwinnaar over de boze geesten, gij onoverwinnelijke verdediger in lichamelijke en geestelijke gevaren:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Raphael, bemoediging van de zielen in beproeving,
gij leraar in de onderscheiding van de geesten, gij onze geestelijke gids:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Raphael, gij voorbeeld van de Engelbewaarders,
gij medewerker bij goede daden, gij wonderdadige bode van God:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Raphael, gij hulp voor allen die u aanroepen,
gij machtige voorspreker bij God, gij bode des heils:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Raphael, gij Engel der reinheid en de zelfbeheersing,
gij bemiddelaar van christelijke huwelijken,
gij “een van de zeven Engelen, die voor Gods Heerlijkheid staan”:
kom ons te hulp!