De macht van St. Rafael

De macht van St. Rafael

St. Rafaël lijkt een speciale taak te hebben, een taak die lijkt te verwijzen naar situaties waarin de duivel of veel duivels daadwerkelijk aanwezig zijn, waar ze aan het werk zijn en invloed uitoefenen. Dit was het geval met Sara. Elke keer als ze trouwde, doodde de demon haar man. De macht van de Boze liet haar niet toe om een normaal leven te leiden.

In dit geval is het St. Rafaël die haar te hulp komt, hij geeft de raad, welke middelen nodig zijn, om deze demon te verdrijven en hem ver­volgens in het verste deel van Egypte te binden.

St. Rafaël is daarom de Engel die we moeten aanroepen als we vrezen dat de duivel actief en invloedrijk is.

Niemand twijfelt eraan dat de duivel in onze steden aanwezig is. Hij is aanwezig in onze scholen en universiteiten. We kunnen natuurlijk niet al het kwaad dat we zien toeschrijven aan de duivel. De mens met zijn eigen vrije wil is verantwoordelijk voor veel kwaad. De duivel kan ons alleen tot de zonde verleiden als wij daarmee instemmen.

Maar het feit dat we zijn aanwezigheid erkennen is voldoende reden om de hulp in te roepen van de Engel van de liefde, de Engel van de Heilige Geest, zodat hij ons zal bevrijden van de invloed van de vijand.