De kracht van het wijwater!

De kracht van het wijwater!

In de liturgie bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de H. Mis op zondagen, water te wijden, en terwijl de priester door de middengang loopt, met dit wijwater besprenkeld te worden. In feite zijn er drie mogelijke gebeden voor het zegenen van het water. We willen de tweede overwegen:

Na het water gezegend te hebben door de kracht van de almachtige God aan te roepen en er het teken van het kruis over gemaakt te heb­ben, bidt de priester dat,

  • als we dit water in geloof gebruiken,
  • onze zonden vergeven worden,
  • we gered worden van ziekte en
  • be­schermd worden tegen de kracht van het kwaad.

Wat betekent deze “kracht van het kwaad”? Als we naar de originele Latijnse tekst kijken, betekent het de “listen van de duivel”.

Het gebruik van wijwater beschermt ons dus tegen de macht van de vijand, tegen de macht van Satan.

Het is ook mogelijk om zout te zegenen en vervolgens het zout met het water te mengen. Het gebed voor de zegening van het zout bevat zeer belangrijke woorden:

“Waar dit zout en water ook gesprenkeld worden, verdrijf de kracht van het kwaad en bescherm ons altijd door de aanwezigheid van de Heilige Geest”

Het besprenkelen van water, dat gezegend zout bevat, verdrijft dus de aanvallen van de duivel. Het brengt het effect teweeg dat St. Rafaël teweegbracht door Tobias te bevelen het hart en de lever op de gloei­ende as te plaatsen.

De duivel wordt op de vlucht geslagen door het gebruik van wijwater vermengd met gezegend zout!