De kracht van het wijwater! (2)

De kracht van het wijwater! (2)

Hieruit volgt een zeer interessante overweging. We weten allemaal dat God almachtig is. Hij heeft totale macht over de duivel. Het enige wat hij hoeft te doen is te willen dat de duivel in de hel blijft en de dui­vel is volledig gebonden. De wil van God kan de bewegingen van elke gevallen engel verlammen, en het zou God minder dan een seconde kosten om dat te doen. Maar wat doet God?

Hij demonstreert zijn macht en heerschappij over de de­monen door een paar druppels wijwater.

Het is grappig dat de duivels, alle duivels, ook de machtigste, door een druppel wijwater op de vlucht worden gejaagd. Ze zijn er bang voor.

Ze kunnen er niet tegen, dus de enige tactiek is om ons te laten stop­pen met het gebruik ervan!…

Ze willen dat we er om lachen, dat we het verachten. Ze willen dat we denken dat volwassen Christenen zulke dingen van devotie niet nodig hebben.
Volwassenheid in het christelijk geloof impliceert nederigheid, en wat we nodig hebben om gelovig gebruik te maken van het wijwater, is nederigheid.

We moeten ons realiseren dat God de machtigen van hun troon afhaalt door middel van zijn zwakste schepsels. Water is een van Gods zwakste schepselen, maar als het gezegend is, zet het elke duivel op zijn ware plaats in de hel.