Vrijheid (1)

Vrijheid (1)

Wie was de eerste geschapen persoon die zorgde voor het algemeen welzijn? Het antwoord kan verbazen of zelfs choqueren, maar deze waarheid zal op een of andere manier ertoe bijdragen dat je vrij wordt.

Het was Lucifer.

Hij was de meest briljante Engel van God. Hij bekleedde zijn positie vanaf de hoogste top van alle koren der Engelen. Alle kennis stroomde door de negen koren der Engelen naar beneden, vanaf deze intellectuele reus.

Om te ontdekken hoe de dingen veranderden en te begrijpen hoe St. Michael, de Aartsengel de plaats van Lucifer innam, moeten we een van de grootste drama’s bestuderen in de geschiedenis van de schepping.

Daarbij zullen we het meest elementaire misbruik van de gave van vrijheid ontdekken en een krachtige waarschuwing ontvangen om een ​​knieval van ons intellect te maken voor Gods meest wijze plannen, ook al kunnen we ze niet volledig begrijpen.

Het meest verheven gebruik van vrijheid is gebaseerd op een diepe overtuiging dat Gods gedachten zijn niet onze gedachten en zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. (Jes 55,9)

De grootste vervulling van het geschapen intellect ligt in de openheid voor deze Goddelijke gedachten. Dit te aanvaarden maakt de mens werkelijk vrij.