Vele genezingen

Vele genezingen

Diego ging meteen naar de bron en vulde een kruik met water. Nu ging hij niet naar de gouverneur maar meteen naar de Bisschop van Puebla. De vriendelijke bisschop luisterde heel aandachtig naar de opzienbare verschijning en wat er daarna gebeurd was. Hij dacht eraan hoe de hemelse Vader vaak de mysteries van zijn koninkrijk aan eenvoudige mensen had geopenbaard, en hij kwam tot het besluit dat de jonge indiaan eerlijk was.

Hij beloofde dat hij een onderzoek zou instellen, door opdracht te geven dat het heilige water aan de zieken van de streek uitgedeeld zou worden. Al degenen die het dronken, werden al een stuk beter of genazen meteen. Het nieuws van al deze genezingen werd meteen aan de Bisschop doorgegeven, en het werd verspreid onder het volk in Puebla, Tlaxcala en andere gebieden, en mensen begonnen te komen naar de “Bron van St. Michael”  van alle kanten.

Er zijn drie officiële kerkelijke onderzoeken geweest, getuigen werden gehoord, de wonderen onderzocht. Uiteindelijk warden de verschijningen van St. Michael kerkelijk goedgekeurd.

Sinds 1631 komen pelgrims vanuit heel de wereld naar deze genadenplek. Er is een kerk gebouwd: San Miguel del Milagro, de kerk van het wonder.

De ziener, Diego, stierf toen hij 20 was.