Twijfels en wonderen

Twijfels en wonderen

Diego’s familie en vrienden waren natuurlijk  zeer verbaasd. Niet alleen vanwege het verblindende licht wat hen in angst deed vluchten, maar ook vanwege zijn verhaal en vooral door zijn plotselinge genezing, wat hen paf deed staan.

Indachtig het bevel van St. Michael om deze devotie te verspreiden, ging Diego meteen naar de overste van de Franciscanen. Deze zag de eerlijkheid en de vastbeslotenheid van de tiener en terwijl de priester aandachtig naar zijn verhaal luisterde, was hij niet zeker wat hij er mee aan moest. Hij besloot om Diego naar de gouverneur van Tlaxcala te sturen, die bekend was om zijn wijsheid.

Diego vertelde aan de gouverneur het hele verhaal. Maar treurig genoeg, deze concludeerde dat het niet waar was en hij gaf Diego de opdracht meteen naar huis terug te keren. Hij waarschuwde hem dat hij niets meer wilde horen over verschijningen en dreigde hem te straffen als hij het toch deed. Diego keerde naar huis, diep teleurgesteld maar ongeschokt in zijn zending om over de wonderbaarlijke bron verder te verspreiden.

Diego ging toen met zijn familie en vrienden naar de plek, waar St. Michael de bron had geopenbaard. Toen zij naderden, zagen ze een grote rots die de plek geblokkeerd had. De mannen probeerden samen om de rots weg te duwen, maar hij verschoof geen centimeter. Op dit moment herinnerde Diego zich de belofte van St. Michael: Ik beloof een groot wonder door jou heen te werken.

Hij vroeg aan iedereen om naar achteren te gaan staan, en sprak een gebed om de hulp van St. Michael.  Toen liep hij naar voren en rolde de grote rots weg. De bron, die eronder was, stroomde tevoorschijn met kristal helder water. Niemand twijfelde meer aan de waarheid van Diego’s woorden, en het nieuws verspreidde zich snel door heel de omgeving.

Kort daarna was er een jong meisje, die ook deze vreselijke pokken had. En zij zag in een droom St. Michael, die haar de opdracht gaf om van het wonderbaarlijke water te drinken. Een familielid bracht haar dit bronwater en ze was meteen genezen. Toen Diego dit hoorde, vroeg hij haar om getuigenis te geven aan de gouverneur. Maar ze weigerde uit angst voor een barse behandeling door deze sceptische leider. In een ander dorp, gebeurde kort daarna ook een wonderbaarlijke genezing door dit water. Maar opnieuw lukte het Diego niet om deze vrouw te overtuigen bij de gouverneur te getuigen.

Er gingen maanden voorbij en Diego voelde zich ontmoedigd in zijn pogingen om de gouverneur te overtuigen. Op 13 november verscheen St. Michael opnieuw aan hem en zei:

“Waarom handel je laf en doe je niet wat ik je al twee keer heb opgedragen? Wil je opnieuw gestrafd worden voor je ongehoorzaamheid? Sta op en wees vol ijver om bekend te maken wat ik je bevolen heb”.