St. Michael

St. Michael

Vandaag, op het feest van de drie Aartsengelen wil ik de woorden over St. Michael  van Paus Benedictus weergeven.

St. Michael verdedigt de zaak van de Ene God tegen de aanmatiging van de draak, de “oude slang” zoals Johannes zegt.

Het is de voortdurende poging van de slang, om de mensen te doen geloven dat God moet verdwijnen, zodat zij groot kunnen worden; dat God onze vrijheid in de weg staat en wij ons daarom van Hem moeten ontdoen.

Maar de draak klaagt niet alleen God aan. Hij is ook “de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagt bij onze God, dag en nacht” zoals het in de Apokalyps staat.

Wie God opzij zet, maakt de mens niet groot, maar hij ontneemt hem zijn waardigheid. Wie God aanklaagt, klaagt ook de mens aan.

Hoe goed is het dat wij St. Michael hebben, die onze verdediger en beschermer is!