St. Michael van Kiev

St. Michael van Kiev

“Onze” St. Michael van deze site staat in het centrum van Kiev, als beschermer van de Oekraïense hoofdstad en het hele land, dat momenteel wordt bedreigd door de invasie van Rusland!

Het bronzen en gouden standbeeld, dat in 2002 werd opgericht, bevindt zich boven de Liadsky Poort op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev. Sint Michaël de Aartsengel is de beschermheilige van Kiev en staat ook centraal in het wapenschild van de Oekraïense hoofdstad.

Het wapenschild van Kiev

In de 16e eeuw verscheen Sint Michaël de Aartsengel op het wapenschild van Kiev. Maar in 1969, tijdens het regime van de Sovjet-Unie, vervingen de autoriteiten zijn figuur door kastanjebladeren. Dit bleef zo tot na de ineenstorting van de USSR, toen de aartsengel in 1995 opnieuw in het wapenschild werd opgenomen.

Het Gouden Klooster van Sint Michaël de Aartsengel is een beroemde plaats die majestueus oprijst op een heuvel op de rechteroever van de Dnjepr. Het werd in de jaren dertig door de Sovjetautoriteiten verwoest en in 1991 herbouwd ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Oekraïne.

Het hoofd van de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne meldde vrijdag dat “veel mensen” hem hadden verteld dat zij “stralende Engelen boven het land van Oekraïne” hadden gezien.

Groot-aartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek sprak in een videoboodschap:

“Hier in Kiev zien we dat de patroonheilige van onze stad Sint Michaël de Aartsengel is, die met de kreet ‘Wie is als God?’ Lucifer in de afgrond – degene die opstond tegen Gods waarheid en de leider was van de duivelse legers,” zei hij.

Hij voegde eraan toe: “Vandaag bidden we:

O Aartsengel Michaël en alle krachten van de hemel, vecht voor Oekraïne! Werp de duivel omver die ons aanvalt en doodt, die verwoesting en dood brengt!”