St. Michael in de Bijbel

St. Michael in de Bijbel

Het is de H. Aartsengel Gabriel, die in het Boek Daniel de Heilige Michaël met zijn naam voorstelt! Dat is de eerste keer dat onze grote patroon genoemd wordt.
Hij vertelt ons daar vier belangrijke waarheden over de Heilige Michaël en zijn missie:

  • Michael is “een van de voornaamste vorsten” (Dan. 10, 13) onder de Engelen.
  • Hij strijdt ten gunste van Israel aan Gabriëls zijde. (10,21a)
  • Michael is de bijzondere patroon en beschermheer van Israel. (10,21b,12,1)
  • Ten slotte zegt ons St. Gabriel dat Michael de kinderen van het uitverkoren volk zal redden in de grote strijd. (12,1)

We gaan hier in komende berichten nog een beetje verder op in.

In de Apocalyps lezen we dat St. Michaël alle hemelse legerscharen onder de banier van Jezus en Maria tegen de duivel en de kwade geesten naar de overwinning zal leiden.

De apostel Judas beschrijft in zijn Brief hoe de heilige Michaël met de duivel streed. Waar we de heilige Michaël in de Schrift ook ontmoeten, hij is er in strijd met de vijand ten gunste van de uitverkorenen van God.

Dit ziet men ook doorheen de geschiedenis van de Kerk. Daarom was het begrijpelijk dat paus Leo XIII, na het verschrikkelijke visioen van de verwoesting die de duivel de Kerk probeerde toe te brengen, zich instinctief wendde tot de heilige Michaël en deze Vorst van de hemelse legerscharen aanriep. Het was in die tijd dat het gebed tot de heilige Michaël opgesteld en voorgeschreven werd voor de hele Kerk.