Patroon van Israel, Patroon van de Kerk

Patroon van Israel, Patroon van de Kerk

De profeet Daniel bad onophoudelijk voor zijn volk, dat in ballingschap leefde in Perzië. Hij smeekte dat ze mochten terugkeren in hun land en om de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem.

Maar de beschermengel van Perzië verzette zich hier tegen. Hij zag dat het voor zijn volk goed zou zijn, wanneer de Joden nog langer bij hen zouden leven. Dat had een goede invloed op zijn volk. Daarom bad hij tot God, dat de Joden nog langer in ballingschap zouden blijven.

Hoe kunnen Engelen met elkaar strijden? Zij kennen niet alle raadsbesluiten van God. En iedere beschermengel van een volk, bidt tot diens heil.  Daarom zegt St. Gabriel: Maar de vorst van het koninkrijk Perzië heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden tot Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp kwam.”

De Heilige Michael is daarom de hoofdcommandant van de hemelse legerscharen. Gods titel “Heer van de Heerscharen”  is een veel voorkomende naam van God in het Oude Testament en komt meer dan 260 keer voor!

“In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van je volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is geweest zolang er volken zijn”. Dan. 12,1

St. Gabriel maakt St. Michael ook bekend als de Vorst en de patroon van Israël. Hij is dus de beschermer van het uitverkoren volk van God, de nakomelingen van Abraham. Omdat diens belangrijkste nakomelingen uit het geloof zijn, en niet uit het bloed (vgl. Gal 3,7) was het vanzelfsprekend om het patronaat van de Heilige Michael naar de Kerk over te brengen.

Juist in onze tijd woedt de geestelijke strijd steeds heviger. Daarom spoorde de Heilige Paus Johannes Paulus II de gelovigen ook aan om juist nu de hulp van Sint Michael en zijn Engelen in te roepen. “Hoewel dit Michaelsgebed niet langer aan het einde van de mis wordt opgezegd, vraag ik ieder van jullie het niet te vergeten en het te bidden om hulp te verkrijgen in de strijd tegen de krachten van de duisternis en tegen de geest van deze wereld. (Audiëntie, 24 april 1994)