Niemand is als God! (11)

Niemand is als God! (11)

De mens is blij dat dit Plan door God is gemaakt en niet door zichzelf. Natuurlijk zal er op deze goddelijk geplande reis wat “creativiteit” zijn van onze kant. We kunnen zelfs een “originele” bijdrage leveren aan het welzijn van de mensheid.

Maar nederigheid verheugt zich door te geloven dat inspiraties van de Heilige Geest een grotere rol spelen dan onze eigen ideeën. We gaan vrolijk op weg om ons aan God, aan zijn geboden en aan zijn heilige Kerk te onderwerpen.

Er is zelfs een speciale vreugde in het voelen van de eigen zwakte, omdat in dit geval de kracht van God nog duidelijker is. Met andere woorden: het bewijs van Gods tussenkomst is nog groter wanneer we zwak zijn en hoe groter de openbaring van Gods kracht des te groter is onze vreugde. We verheugen ons in onze zwakheid, zodat God kan worden verheerlijkt.

Nederigheid leidt ons ertoe te erkennen dat we in staat zijn om te zondigen en soms echt hebben gezondigd. We hebben onze vrije wil misbruikt en weigerden om een ​​waarlijk christelijk leven te leiden. Het is echter niet genoeg om te erkennen dat we zondaars zijn. Het lijkt erop dat Judas Iskariot herkende dat hij een zondaar was, maar hij handelde niet nederig. Onze nederigheid moet gezien worden in de belijdenis van onze zonden en in het verlangen om in de toekomst Gods wil te doen.

Voor St. Michael was er geen sprake van dat hij nederig toegaf dat hij een zondaar was. Hij heeft nooit gezondigd. Zijn nederigheid bestond erin te erkennen dat God beter wist dan hij, en in de consequente onderwerping van zijn wil aan die van God.

Het is echter duidelijk dat zelfs Lucifer moet hebben erkend dat wat God van hem en voor hem wilde, beter was dan wat hij het beste voor zichzelf vond. Dus zowel Lucifer als Michael zagen dat God beter wist dan zij. Lucifer echter bood niet die innerlijke onderwerping aan, die overeenkwam met zijn eigen kennis…Hij, net als Michael, wist dat niemand “gelijk God” was, maar hij wilde zijn bestaan ​​niet op dat principe funderen.

Sint Michael verheugde zich en verheugt zich nog steeds erover in te zien dat geen liefde vergelijkbaar is met de liefde van God, geen plan vergelijkbaar met Gods plan en geen macht met Gods Macht. Zijn leiderschap van de hemelse heerscharen is gebaseerd op het steeds opnieuw accepteren dat NIEMAND ALS GOD IS.