Michael geeft een ernstige waarschuwing

Michael geeft een ernstige waarschuwing

Na enkele dagen verscheen de grote Aartsengel opnieuw aan Diego en dit keer was hij zeer ontevreden. Hij donderde:

 “Waarom heb jij getwijfeld aan datgene wat ik je heb gezegd? Omdat je niet hebt gedaan wat ik je heb gevraagd, zul jij ook door de pokken aangestoken worden, die jouw volk verwoesten.”

Meteen werd Diego ernstig ziek. Hij bleef dit ongeveer een week, totdat de Aartsengel opnieuw verscheen. Tijdens deze tijd, dacht hij dat hij zou sterven, en zijn familie riep een priester, zodat hij de Sacramenten van de zieken kon ontvangen. Net toen zijn familie overtuigd was, dat Diego ging sterven, greep St. Michael in. Iedereen die aanwezig was zag een verblindend licht, wat hen enorme angst aanjaagde, zodat ze allen uit de hut wegvluchtten.

Later vertelde Diego alles wat er gebeurde: St. Michael pakte hem bij de hand:

“ Hij bracht me naar de plaats waar hij me eerder over had gesproken. Terwijl St. Michael door de nacht voor mij uit ging, was alles verlicht, zoals op klaarlichte dag. Rotsen en takken spleten uiteen, waar hij voorbijging, zodat de weg voor ons vrij werd. Toen we een bepaalde plaats bereikten, zag ik hoe St. Michael een gouden staf vasthield, met bovenaan een kruis.

“Op de plaats die ik met deze staf aanraak, zul je de wonderbaarlijke bron zien ontspringen, over die ik je tijdens de processie heb verteld. Zeg het tegen iedereen, dat de ziekte, waaraan jij hebt geleden, het gevolg was van je ongehoorzaamheid.”

Toen hij dit had gezegd, hoorde ik een grote wervelstorm van oorverdovend geschreeuw, gejammer en gekreun, alsof een grote menigte van deze plek verdreven werd. Ik beefde van angst. Het leek mij alsof de hele bergkam op mij zou neerstorten tijdens dit hels lawaai.

“Vrees niet: dit geschreeuw wordt door de demonen gemaakt, jouw vijanden, want zij weten om de grote genaden die door mijn voorspraak, de gelovigen van onze Heer zullen ontvangen op deze plek. Velen, die de wonderen zullen zien, die haar gaan gebeuren, zullen zich bekeren en boete doen voor hun zonden. Allen zullen God danken voor zijn barmhartigheid. Al degene die deze bron naderen met een levend geloof, en berouw over hun zonden, zullen door het water van deze bron, verlichting vinden in hun lijden en noden en de stervenden zullen troost vinden door dit water.”

Toen hij dit had gezegd zag ik een stralend licht van de hemel neerdalen, en de grond doordringen rond de bron. St. Michael zei:

“Dit licht dat je van de hemel zag neerdalen is de  genade, die God in zijn Goddelijke voorzienigheid in deze bron geeft, voor de gezondheid en de verlichting van de zieken en noodlijdenden. Maak dit meteen bekend aan iedereen. Opdat ze je getuigenis zouden geloven , beloof ik je om een groot wonder door jou heen te bewerken.

Toen verdween St. Michael en ik zag dat ik weer hier in deze hut was, geheel genezen.”