In de laatste strijd

In de laatste strijd

De heilige Jozef is de patroon van een zalige dood. We kunnen zeggen dat de heilige Michaël de beschermer is tegen een onzalige dood!

In het leven van de heilige Gertrudis  uit 1172 lezen we dat zij, toen haar sterven naderde, ze de heilige aartsengel Michaël aanriep.

“Ze zag de eervolle Prins van de hemelse legerscharen met een menigte van Engelen, die allen klaarstonden om haar bij te staan en de strijd aan te gaan met de demonen, die ze ook zag in afschuwelijke vormen. Maar zij waren zo zwak en zonder macht, dat zij haar niet de minste schade konden toebrengen. Dit gaf haar de grootst mogelijke troost.”

Dit is ook af te leiden uit de woorden van St. Gabriël: “In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan, om de kinderen van je volk te beschermen: want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is geweest zolang er volken zijn. Maar al degenen van je volk, die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered.” (Dan. 12:1)

Hieruit volgt dat dit de laatste strijd aan het einde der tijden zal zijn, omdat de heilige Gabriël hier spreekt over het Boek des Levens, waarin de namen van de uitverkorenen zijn ingeschreven.

De dood is natuurlijk de laatste strijd voor ieder van ons, en Michaël heeft de taak diegenen te redden, wiens namen in het Boek van het Leven staan. Hij doet dit op twee manieren.

  • Ten eerste wendt sint Michaël de duivels af, die ons op het uur van de dood bijzonder verleiden.
  • Ten tweede bidt hij voor een barmhartig oordeel en leidt hij de overleden zielen naar de hemel. Er is een grote liturgische antifoon die de heilige Michaël in verbinding brengt met de heilige Geest in zijn dienstwerk. Het luidt:

“De Aartsengel Michaël komt met een menigte Engelen; God heeft hem de zielen van de heiligen toevertrouwd, dat hij hen het paradijs van het geluk binnenleidt. Zend uw heilige Geest, Heer, vanuit de hemel, de Geest van wijsheid en begrip, dat Hij hen in het paradijs van het geluk leidt.” Amen.