Het Michaelsgebed

Het Michaelsgebed

De naam van onze machtige patroon, St. Michaël, betekent: WIE IS ALS GOD!

Eigenlijk een geweldige naam voor een site; het moge een grote straalkracht hebben over heel het worldwideweb. Om ook daar alle boze geesten te verdrijven die leugens verspreiden, haat en onvrede stichten, pornografie aanbieden, tot verslaving brengen, cyberoorlog en wat al niet meer.

  • Het zou goed zijn het Michaelsgebed op de voorpagina iedere keer in deze intentie te bidden!

Iedereen weet waarschijnlijk dat dit gebed geschreven is door Paus Leo XIII in 1886, nadat hij op een dag na de H. Mis, een vreselijk visioen kreeg. Daarin zag hij hoe de helse machten zich verzamelden boven Rome. Hij begreep hieruit dat de hel zich opmaakte voor een grote strijd tegen de kerk en de christenheid, die een honderd jaar later zou gaan uitbarsten.

Hij kreeg de ingeving dat men intens St. Michael zou moeten aanroepen, om deze aanvallen af te weren. Dus schreef hij meteen dit krachtige gebed, en hij stelde vast dat dit na iedere H. Mis gebeden moest worden. Helaas,  juist toen dit visioen werkelijkheid zou gaan worden, werd dit gebed weer afgeschaft!

Maar de H. Paus Johannes Paulus II spoorde de gelovigen zeer aan om dit gebed vaak te verrichten:

Hoewel dit gebed niet meer aan het einde van de Eucharistieviering wordt gebeden, spoor ik iedereen aan om het niet te vergeten en om het te bidden, om hulp te verkrijgen in de strijd tegen de machten van de duisternis en tegen de gezindheid van deze wereld.”

En ook Paus Franciscus wijdt het Vaticaan toe aan St. Michael! Hij zei hierbij o.a.:

“Michaël, wat betekent ‘Wie is als God’, is de kampioen van het primaatschap van God, van Zijn transcendentie en macht. Michaël strijdt om de goddelijke rechtvaardigheid te herstellen. Hij verdedigt het Volk van God tegen zijn vijanden, boven alles tegen de allergrootste vijand, de duivel. St.-Michaël overwint, want het is God, Die door zijn dienaar handelt. Dit beeld herinnert ons eraan dat de duivel is overwonnen, de aanklager is ontmaskerd, zijn kop verpletterd doordat de redding voor eens en voor altijd is geschied in het bloed van Christus.

Hoewel de duivel altijd probeert het gelaat van de Aartsengel en van de mensheid te misvormen, is God sterker. Wij staan niet alleen op onze weg of in de beproevingen van het leven. Wij worden vergezeld en gesteund door de Engelen van God die ons als het ware hun vleugels bieden om ons zovele gevaren te laten overwinnen, om hoog te kunnen vliegen in vergelijking met de realiteiten die ons neer kunnen halen. Door Vaticaanstad aan Sint Michaël, de Aartsengel toe te wijden, vraag ik hem ons te beschermen tegen de Boze en hem te verdrijven.”