Het geloof in God

Het geloof in God

St. Michaël verdedigt de zaak van Gods eenmaligheid tegen het aanmatigende gedrag van de draak, de “oude slang”, zoals Johannes zegt.

Het is de onophoudelijke poging van de slang om de mensen te doen geloven dat God moet verdwijnen zodat zij groot kunnen worden; dat God ons belemmert in onze vrijheid en dat wij ons daarom van Hem moeten ontdoen.

Maar de draak beschuldigt niet alleen God. De Openbaring noemt hem ook: “de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht”. (12,10) 

Wie God terzijde schuift, maakt de mens niet groot, maar ontneemt hem zijn waardigheid. De mens wordt een mislukt product van de evolutie.

Zij die God beschuldigen, beschuldigen ook de mensen.

Het geloof in God verdedigt de mens in al zijn zwakheden en tekortkomingen:
de luister van God weerspiegelt zich in iedere afzonderlijke mens.

Uit een preek van Paus Benedictus