Het antwoord van Michael (9)

Het antwoord van Michael (9)

Laten we nu proberen iets te begrijpen van wat er gebeurt in het op een na laatste koor van Engelen. Hier ontmoeten we een ‘eenzame Engel’. Hij is alleen met de genade van God. Hij is ook “verbaasd” of kunnen we “verbluft” zeggen over wat God openbaart. Wat is er zo goed aan jezelf te onderwerpen aan een menselijke koning en een menselijke koningin? Voor deze Engel was Gods openbaring een echte beproeving; het was buitengewoon moeilijk te accepteren.

Maar zijn verbijstering over de mogelijkheid om mensen te moeten dienen gaf weg aan een nog grotere verbijstering: hoe is het mogelijk dat het hoogste schepsel van alles, Lucifer, de lichtdrager, niet ziet dat we ons liefdevol en vreugdevol aan GOD zouden moeten onderwerpen? Hoe kan een schepsel misschien denken dat hij meer weet dan de Schepper? Hoe is het mogelijk dat een ontvanger van licht zichzelf boven de Bron van Licht plaatst?

Deze Engel uit het op één na laatste koor van engelen vertrouwt niet op zijn eigen kracht, maar op de sterkte die hij van God heeft ontvangen, antwoordt op de trots van Lucifer, hij antwoordt met één woord: MI-KA-EL, “WIE IS ALS GOD ”.

Het is alsof hij tot alle Engelen heeft uitgeroepen: wij zijn schepselen, hij is de Schepper; we zijn eindig, hij is oneindig; onze kennis is beperkt, de Zijne is onbeperkt. Onze liefde kent grenzen, Hij kent geen grenzen. Laten we ons onderwerpen aan God!

De meerderheid van de Engelen volgde het nederige voorbeeld van St. Michael en het lijkt erop dat de woorden van St. Paulus ” wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is”, ( 1kor 1,27) op een Engelenniveau gerealiseerd werd.

De Engelen, die hun eigen zwakke en nederige toestand aanvaardden, bleven trouw aan God. Zij accepteerden dat zaligmakende licht – kennis die tot geluk leidt – niet door een beperkte intellect gemaakt, maar dat “als een geschenk” van God ontvangen wordt.

Ware nederigheid accepteert dat we niet in staat zijn om onze eigen vervulling tot stand te brengen. Onze vervulling hangt hoofdzakelijk af van ons ontvangen van een ‘geschenk’ van een ander.

 

Degenen die we nu kennen als de Goede of Heilige Engelen vertrouwden niet in hun eigen licht, maar in het licht dat God geeft. Helaas volgde een derde van de engelen de opstand van Lucifer. In hun trots herhaalden ze zijn woorden: “Ik zal niet dienen”. “Zijn staart sloeg een derde van de sterren van de hemel neer en wierp ze op de aarde”. (Openb. 12,4)