Feest van de H. Aartsengelen

Feest van de H. Aartsengelen

Heilige Aartsengel Michael! Wie is als God!
Uw naam spreekt van de enige heilige, de onvergelijkbare God
en van de eerbied die elk schepsel Hem verschuldigd is.

Nederig ziet gij naar Hem op: een wenk van Hem is genoeg, gij luistert en gehoorzaamt.

Waar Hij u ook naartoe stuurt, daar is Gods land.

Voor u vlucht iedere duivelse macht.

Gij beschermt de mensen die Christus heeft verworven als zijn eigen volk.
Gij vecht tegen ongeloof en verwarring, tegen luiheid en verlammende angst.
Gij  maakt de weg vrij voor de Heilige Geest.

Help, Gij beschermheilige van de wereldwijde kerk,
opdat ons land Gods heilig land wordt.
Bevorder eenheid in geloof en liefde.
Leid de stervenden voor het Aanschijn van de barmhartige God.
Moge Hij geprezen worden door alle mensen en Engelen.
Amen.