Beschermheer van de stervenden

Beschermheer van de stervenden

Er is een ietwat raadselachtige tekst over Sint Michael in de brief van de apostel Judas te vinden:

Zelfs de aartsengel Michaël heeft het niet gewaagd een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken, toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes; hij zei slechts: “De Heer moge u bestraffen.”

Volgens de kerkleraren wilde de satan het lichaam van Mozes hebben, omdat hij een recht daarop zou hebben. Onder het voorwendsel dat Mozes een Egyptenaar had vermoord en dus behoorde hij aan de duivel toe. Maar in werkelijkheid had hij de bedoeling om het volk van de Israëlieten tot afgodische verering van Mozes te verleiden.

Daarom de strijd met St. Michael. Deze bracht het lichaam van deze heilige profeet in veiligheid en claimde het voor God…. “Tot op heden weet niemand waar zijn graf ligt”, zo kun je lezen in Deuteronomium 34,6

Vandaar komt de gelovige overtuiging dat de Aartsengel Michaël de stervenden bijstaat en de overledenen beschermt.