Onze gids

Onze gids

Zie hoe God handelt: Als hij aan de mens denkt, spreekt hij met de Engel. Zo plaatst Hij bewust de Engel tussen Zichzelf en ons.

Als we daarom God willen benaderen, ontmoeten we eerst de Engel die Hij ons stuurt om ons op te voeden, te begeleiden, te onderwijzen en voor te bereiden. Zo heeft Hij bij Zacharias gehandelt en evenzo bij Maria, door hen de Heilige Aartsengel Gabriel als bode te zenden.

Laten we God vragen om St. Gabriel te sturen om ons te helpen. Hij bereidde de intrede van de Zoon van God in deze wereld voor en begeleidde Hem naar de Menswording op aarde. Hij zal ook onze gids zijn op de weg die van de aarde naar de hemel leidt.