Niet erg vereerd…

Niet erg vereerd…

Van de drie Aartsengelen die we van naam kennen, is St. Gabriel waarschijnlijk de minst vereerde. Ondanks de zeer goede medische zorg lijdt een groot aantal mensen aan de meest verschillende ziekten. En velen zoeken hun toevlucht in hun pijn bij de Heilige Aartsengel Rafaël, de Engel van genezing. En er gebeuren veel grotere of kleinere wonderen, omdat St. Raphael een waardevolle noodhelper blijkt te zijn in deze zaken.

Door het gebed tot de Aartsengel Michaël aan het einde van de Heilige Mis werd deze machtige Engel lang aangeroepen door de Kerk. Tijdens de liturgische hervorming na het Tweede Vaticaans Concilie werd dit gebed afgeschaft, maar ondertussen hebben de pausen het opnieuw meerdere malen aan de gelovigen aanbevolen voor de bescherming van de Kerk. Maar vandaag de dag zijn er ook veel mensen die werkelijk op verschillende manieren door de Boze worden aangevallen, en die dan hun toevlucht zoeken in hun grote geestelijke nood bij de “Vorst van de Hemelse Heerscharen”.

Maar naast deze beide, zeer vereerde Aartsengelen, lijkt de heilige Gabriël geen speciale rol in ons leven te spelen. Je denkt misschien dat we hem niet nodig hebben. Hij is niet echt “in de mode”. Maar toch heeft God hem zelf gebruikt om de grootste boodschap aller tijden aan de mensheid over te brengen.

Dat was het uur van St. Gabriel!