Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden:

“Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen.”
 (Lk 1, 19).

Met deze korte woorden openbaart de Aartsengel zijn naam en zijn “oorsprong”: vanwaar hij is gekomen, om deze goede boodschap te brengen. “Ik sta voor God” geeft aan dat hij dicht bij God is.

Het boek Openbaring van Johannes vertelt ons hoe voor de troon van God de volmaakte eerbied heerst en hoe de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten God en het geofferde Lam onophoudelijk lof en dank betuigen voor Zijn wonderen in het werk van de schepping en de verlossing.

Maar “voor God staan” betekent ook betrokken te zijn bij de plannen en besluiten van de Allerhoogste. Het is iets levendigs, inspirerends en diep vertrouwd. De persoon wordt in zijn innerlijk ontsteld omdat God hem aanraakt. Hij begint te juichen en is buiten zichzelf van vreugde.

Alles in hem is open voor het Goddelijke Licht en in dit licht dat allen doordringt, deelt God Zijn heilsplan met ons mensen op aarde, mee aan hen die Hem in de hemel omringen. En Hij vertrouwt hen de uitvoering van Zijn raadsbesluiten toe. Zo leidt het “voor God staan” tot betrokkenheid bij het verlossingswerk.