Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriël,
als eerste van alle Engelen mocht u Maria,
de toekomstige Koningin der Engelen, begroeten in Nazareth.

Namens de VADER vroeg u Maria of zij bereid was om de Moeder van Zijn Zoon te worden.
Gij mocht het meest gedenkwaardige woord horen dat ooit door een mens werd uitgesproken:
het “Mij geschiede naar uw woord” van de Maagd van Nazareth.

Heilige Aartsengel Gabriël! Leer ons met vreugde de wil van God te aanvaarden als dienaren en dienstmaagden van de Heer, zoals Maria dat deed.

U was de eerste getuige van de Menswording in de schoot van de Heilige Maagd.
Leer de mensen het ontkiemende leven in de moederschoot te respecteren, laat hen geen enkele overtreding begaan aan het onbegrijpelijke wonder van de Menswording.
Bescherm onze vrouwen en moeders tegen abortus.

Laat ons de hoge waardigheid van de christen erkennen
en Christus in ons hart dragen in de Geest van Maria
en Zijn licht naar anderen dragen. Amen.