Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Kom naar ons toe, St. Gabriel,
die voor de troon van de Allerhoogste staat,
maar naar het volk gestuurd bent,
om hen Goddelijke boodschappen te geven,
die hen naar God moeten leiden.

Gij drager van het Goddelijk licht.
Kom en verlicht ons leven!

Waar duisternis en dwaalleer zijn,
ontsteek het licht van de Waarheid.

Waar onenigheid en strijd heersen,
laat het stille licht van de vrede schijnen.

En waar eenzaamheid, angsten en lijden
zwaar op ons drukken,
leid ons naar Jezus.
Amen.