Engel van het nieuwe leven

Engel van het nieuwe leven

Gabriël is de Engel van het nieuwe leven, die hij zowel aan de Heilige Maagd Maria als aan de oude Zacharias heeft verkondigd.

Het is moeilijk om zich voor te stellen dat het alleen maar bij de verkondiging bleef. Integendeel, het is duidelijk dat hij ook heeft geholpen met de noodzakelijke voorbereidingen. Want het was zijn taak om het mysterie van de Menswording voor te bereiden.

Daarom kan hij vooral door gezinnen worden aangeroepen in hun materiële en geestelijke noden. Het is ook aan te raden om hem de bede om kinderzegen toe te vertrouwen, als een gewenste zwangerschap uitblijft.

Gezinnen worden vandaag de dag blootgesteld aan zeer ernstige aanvallen, waarbij hulp uit de hemel echt nodig is om te overleven.