Daar waar je bent

Daar waar je bent

Het is niet moeilijk om in contact te komen met St. Gabriel. Hij verscheen aan de priester Zacharias in de tempel – de plaats die eigen is aan de priesters.  Hij verscheen aan de Maagd Maria in Nazareth omdat zij in deze stad woonde. Hij toonde zich aan de profeet Daniël aan de oever van de rivier omdat hij daar was. Hieruit kunnen we dus opmaken dat hij ook naar ons toe wil komen op de plaats waar we normaal gesproken zijn.

Hij wil in een ogenblik van genade in ons dagelijks leven binnentreden, om ons leven te verlichten. In de aanwezigheid van St. Gabriël wordt ons leven steeds meer opengesteld voor God en krijgt ons leven een bijzondere glans van het Goddelijke Licht dat Hij ons meedeelt.

Wij worden zelf ontvankelijker voor de hulp van St. Gabriël, en hij zal het gemakkelijker hebben om ons te helpen en ons te leiden naar de wonderbaarlijke ervaring die Paulus beschrijft met de woorden: ” Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?” (Rom 8:32).