Novene

Novene

De H. Franciscus van Assisi was een groot vereerder van de H. Aartsengel Michael, “omdat Michael de opgave heeft, om de zielen van de mensen op het einde van hun leven, voor God te geleiden, daarom is hij meer dan de andere Engelen te vereren.”  Zo schrijft zijn biograaf. Als voorbereiding op zijn feest op 29 september, vastte hij ieder jaar heel streng vanaf het hoogfeest van Maria ten hemel opneming op 15 augustus! En hij wilde dat ieder lid van zijn orde, ter ere van deze grote Engelvorst, aan God tot lof en dank iets bijzonders zou aanbieden en opofferen.

Op 29 september viert de Kerk nu het feest van alle drie H. Aartsengelen: St. Michael, St. Gabriel en St. Rafael. Omdat deze site als patroon de Heilige Michael heeft, wil ik ieder graag de gelegenheid geven om als voorbereiding op zijn feestdag, een novene te bidden!

Vanaf 20 september zal iedere dag een kort gebed op de site komen, om op die dag te bidden.
Negen dagen lang. Ik zou je ook kunnen aanbevelen om bovendien vaker door de dag het Michaelsgebed te bidden. Want onze tijd is vol gevaren, en men kan niet genoeg bidden!