Geloof, hoop en liefde

Geloof, hoop en liefde

De drie Goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde worden ons bij het H. Doopsel ingegoten.
De Drie├źne God deelt Zijn eigen leven mee!
En de bedoeling is dat dit Goddelijk leven in ons zou groeien.
Dat hangt van ieder van ons zelf af.

De drie Aartsengelen maken ons duidelijk hoe belangrijk deze drie deugden zijn.
Ze horen heel erg bij elkaar, zoals ook deze drie Engelen. Ik geef het hier alleen maar als een kort overzicht weer. De diepere uitleg volgt met de tijd op deze site.
St. Michael is heel bijzonder de Engel van het geloof.
St. Gabriel is heel bijzonder de Engel van de hoop.
St. Rafael is heel bijzonder de Engel van de liefde.

Wij hebben deze drie Goddelijke deugden hard nodig. Zij zijn als het fundament, de groeikracht en de vruchtbaarheid van ons christelijk leven.

Je kunt dit heel mooi zien in het volgende beeld:

  • Het geloof is als de wortels van een boom. Deze geven vastheid, verzamelen kracht en voedsel.
  • De hoop is als de opwaarts strevende stam: hoe vaster je weet te vertrouwen, hoe meer je hoopt, des te sterker zal de groeikracht zijn.
  • De liefde echter zijn de bloesems, de bladeren en de vruchten!

De liefde is het belangrijkste, daar gaat het om. Maar deze is niets zonder geloof en echte geloofskennis. En evenmin is er liefde zonder de hoop, die volharding geeft en vertrouwen.

Heel simpel: er zijn geen bloesems en vruchten, als er geen wortels en geen stam zijn!