Drie slogans

Drie slogans

Het is heel eigenaardig dat wij alleen drie Engelen met hun naam kennen, en ze alle drie in het Oude Testament voorkomen. Dit lijkt al een verborgen verwijzing naar de Drievuldige GOD, door de Engelen.

Zoals de mensen dit ook verhuld getuigen in de personen van Abraham, als beeld van de Vader, Isaac als beeld van de Zoon, Jacob als beeld van de H. Geest! Moet je maar eens over nadenken.

Zo is het St. Michael die heel bijzonder naar God de Vader verwijst,
St. Gabriel naar de Zoon, en St. Rafael naar de H. Geest.

En ieder van hen heeft een bijzonder woord voor ons:

St. Michael, de Engel van het geloof, roept ons toe: “ Wie is als God!”

St. Gabriel, de Engel van de hoop, sterkt ons hierin met: “ Voor God is niets onmogelijk”!

St. Rafael, de Engel van de liefde, roept ons op: “ Het is goed God te loven en zijn naam te verheerlijken!”

Want God loven en danken is een werk van liefde.