29 September Feest van de drie H. Aartsengelen

29 September Feest van de drie H. Aartsengelen

Heilige Aartsengel Michael!
Vorst van de hemelse legerscharen, overwinnaar van de helse draak,
Gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen,
om door de deemoed
de hoogmoed van de machten der duisternis te breken.
Wij smeken u, verkrijg ons een ware deemoed des harten,
een onwankelbare trouw om de wil van God steeds te vervullen,
en sterkte in lijden en nood.

Heilige Aartsengel Gabriel!
Engel van de Menswording, getrouwe bode Gods,
open onze oren ook voor de zachte vermaningen
en de lokroep van het brandende Hart van onze Heer.
Mogen wij u steeds voor ogen hebben, zo vragen wij u,
zodat wij Gods Woord goed verstaan,
daaraan gevolg geven en gehoorzamen
en doen wat God van ons wenst.
Verkrijgt ons waakzaamheid en bereidwilligheid,
zodat de Heer ons bij zijn komst niet slapend vindt.

Heilige Aartsengel Rafael!
“Liefdespijl” en medicijn van Gods liefde.
Wij smeken u, verwond ons hart door de brandende liefde van God
en laat deze wonde nooit genezen,
opdat wij ook in het leven van elke dag
op de weg der liefde blijven
en door de liefde steeds zegevieren.

Amen.