St. Gabriel en wij (2 en 3)

St. Gabriel en wij (2 en 3)
  1. St. Gabriel herinnert ons eraan dat Gods liefde voor ons

  • wortelt in het verleden,
  • levend aanwezig is in het NU van ons leven,
  • en vol van hoop is voor de toekomst.

Gods wegen zijn niet onze wegen, en Gabriëls boodschap aan Zacharias en aan ons is dat de God, die heel de geschiedenis in handen heeft, ook een God van verrassingen is!

Hij doet dingen, die wij niet kunnen zien, en als de boodschap komt, moeten we antwoorden in verwondering, geloof en gehoorzaamheid.

  1. St. Gabriël , net als iedere bode van God, geeft heel de glorie aan Jezus Christus, de Heer.

    Zijn boodschap aan Zacharias was om hem voor te bereiden op degene, die de weg van de Héér zou voorbereiden.

Als wij de ogen hebben om te zien en de oren om te horen, dat zou deze Advent een tijd worden om alle hindernissen te verwijderen, de “wegen te bereiden” en onze harten voor te bereiden op de komst van Christus, de Koning!

En de allerbeste voorbereiding is een goede biecht! De volgende link, helaas alleen in het Engels, is de moeite waard!