Op weg naar Bethlehem

Op weg naar Bethlehem

Jaren geleden heb ik ooit een cartoon gezien. Die heeft zo’n indruk gemaakt, dat ik die nooit meer ben vergeten.

Er was een zebrapad getekend. En op dat zebrapad was een drukte van jewelste, in beide richtingen: mensen met volgeladen boodschappentassen, kerstcadeautjes, iemand met een kerstboom onder de arm, moeders die chagrijnig jengelende kinderen achter zich mee trokken. De tekening ademde heel de stress van de kersttijd, zoals die bij ons gevierd wordt.

Er stonden geen auto’s te wachten.

Alleen maar een vermoeide man, een ezeltje met een vrouw erop, die duidelijk in verwachting was…

De mensen die de straat overstaken, en de reizigers: hun wegen stonden haaks op elkaar! Zonder woorden werd gezegd dat de mensen van nu in hun kerststress, aan het geheim van Kerstmis voorbij renden. Ze herkenden Jozef en Maria niet, en evenmin het Goddelijk Kind dat zo vol verlangen juist naar deze mensen wil komen.

God hult zijn grootste genaden in het verborgene. Als je niet tot inkeer en rust komt, loop je kans om evenals die mensen op het zebrapad het cruciale te missen.

Lieve stille Moeder van de Advent, help ons om ons hart werkelijk voor te bereiden op de komst van uw Kind, Emmanuel, de God-met-ons! Amen.