Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest!

In deze tijd waren de ogen van alle Heilige Engelen op de kleine aarde gericht. Zij waren onzichtbaar, maar aanwezig. Vol verbazing en eerbied aanbidden zij de verborgen God in de gedaante van een Kind. Wie zou vermoeden dat bij deze stille personen, Maria en Jozef, Gods Zoon aanwezig was?

Voor iedereen is het onbegrijpelijk, hoe God zich zo klein kan maken! Hij wordt Mens, een klein Kind. De Engelen helpen ons in te zien:

het werkelijk grote is verborgen in het kleine, het buitengewone is verborgen in het gewone alledaagse leven.

Ook het onbegrijpelijke gebeurt niet zonder dat God het weet. Als wij net als de Engelen hiertoe ons Ja spreken, en net als Maria en Jozef dit als van God komend aanvaarden, en Hem hiervoor danken, zullen wij groeien in liefde en nederigheid en meer op Hem gaan lijken.