Hij gaf alles

Hij gaf alles

Een rijke man hoorde over een arm gezin in het dorp, waar dan ook nog de vader stierf. Nu was de nood groot. Hij ging dus op weg om de weduwe 500 Euro te geven, zodat zij met haar kinderen iets hadden voor de Kerst.

Onderweg hoorde hij een stem die in hem sprak: “500 Euro zijn eigenlijk wel erg veel geld! Wie weet of die vrouw daar wel goed mee om kan gaan.” En hij besloot om haar 200 Euro te geven.

Toen hij weer een stuk verder was gelopen, meende de stem: “100 Euro zijn meer dan genoeg. Er kunnen toch ook nog andere mensen op het idee komen om haar te gaan helpen.”

En toen hij er al bijna was, hoorde hij de stem: “50 Euro zijn voldoende. Wie weet of ze verzekerd zijn. En ze lijken toch allemaal nog heel vrolijk te zijn.”

Toen bleef de rijke man staan, omdat hij over zichzelf en de verleidelijke stem in hem zelf schrok en hij sprak luid tot deze stem: “Als je niet onmiddellijk je mond houdt, geef ik de weduwe alles wat ik bij me heb!”

En hij gaf alles. Dat werd een blij Kerstfeest voor het gezin en voor de rijke!

Wij vinden het moeilijk om ALLES te geven. Maar zoals de afbeelding laat zien: zo gauw wij datgene loslaten, waar we zo zeer aan gehecht zijn, kan God eindelijk het veel grotere geven, wat Hij in zijn goedheid voor ons bereid houdt!

Dat is het geheim van Kerstmis: het is de grote RUIL. Als wij onze kleine, gebrekkige menselijke natuur geheel aan God geven, geeft Hij ons Zijn GODDELIJKE natuur ervoor in de plaats!
Daarom is Jezus gekomen. Laten we Hem vertrouwen!