St. Gabriel en wij

St. Gabriel en wij

St. Gabriël is als een brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Net zoals Johannes de Doper. Hij heeft als het ware één voet in de oude wereld en een in de nieuwe. Hij is de laatste van de profeten. Zijn uiterlijke verschijning: de ruwe kleding en strenge prediking en zijn boeteleven in de woestijn laten hem als het ware een samenvatting zijn van heel het Oude Verbond, alles gericht op Christus, Die komen gaat.

Wat is nu de Adventsboodschap van St. Gabriel aan ons? Het zijn er drie, die we van hem kunnen leren. Vandaag de eerste.

We moeten altijd waakzaam zijn en open om Gods woord te ontvangen.

Hij kan natuurlijk door een boodschap van een Engel tot ons spreken, maar meestal spreekt Hij door mensen of omstandigheden van ons leven tot ons.

Zacharias was midden in zijn priesterlijke bezigheden, toen de boodschap kwam. Als wij dus Gods boodschap willen horen, moeten we midden in onze drukke kerstvoorbereidingen stoppen, en tijd maken voor stilte, gebed en aanbidding.