Engelen in de kersttijd

Engelen in de kersttijd

Wat kunnen wij nu leren van de Heilige Engelen in de kersttijd?

Hun zending is ingebouwd in Gods heilsplan. Zij spelen een belangrijke rol in het geestelijke leven van de gelovigen.

  • Zij leiden ons tot kennis, tot aanbidding en dienst van Christus.
  • Zij zelf jubelen het uit bij de Menswording, in het vooruitzicht dat zij nu Christus kunnen loven en dienen in de diepten van het menselijk bestaan.
  • Zij verlichten ons in de geheimen van het geloof en geven aanwijzingen hoe deze zich historisch voltrekken. (herders en wijzen)
  • Ze leiden ons door hun licht en raad, zodat wij de wil van God kunnen vervullen. Heel bijzonder dan, wanneer Gods plannen ons menselijk begrip te boven gaat. (Jozef en Maria)
  • Zij beschermen ons in tijden van gevaar. (Vlucht naar Egypte)
  • Als het nodig is, dienen ze ons opvoedende straffen toe. (Zacharias wordt met stomheid geslagen)
  • Ze vermeerderen onze hoop en ze vervullen ons met vreugde en liefde. (Elisabeth, herders en wijzen)
  • Ze noemen zich knechten van God (St. GabriĆ«l) en hun boodschappen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op de vroegere voorspellingen van God.
  • Zij oefenen ons in geloof, hoop en liefde, deemoed en stipte gehoorzaamheid aan God, zodat wij Zijn waardige dienaren worden. Ze geven ons opdrachten, maar ze dwingen ons niet om Gods wil te doen. (Jozef)

Hoe gelukkig zijn wij dat God ons Zijn Engelen heeft gezonden als onze trouwe begeleiders, voorsprekers en medeknechten!