Een kerstverhaal uit de Filipijnen

Een kerstverhaal uit de Filipijnen

Een koning had twee zonen. Toen hij oud werd, wilde hij een van hen tot zijn opvolger aanstellen. Hij verzamelde de wijzen van zijn land en riep zijn beide zonen tot zich. Aan ieder van hen geef hij vijf zilverstukken en zei: “Je hebt tijd tot vanavond. Jullie moeten voor dit geld de zaal in ons kasteel vullen. Waarmee, dat is je eigen zaak.” De wijzen zeiden: “Dat is een goede opgave”.

De oudste zoon ging heen en kwam langs een akker, waar de arbeiders bezig waren om suikerriet te oogsten en in een molen uit te persen. De uitgeperste suikerriet lag nutteloos verspreid. Hij dacht: “Dat is een goede gelegenheid om met dit nutteloze spul de zaal van mijn vader te vullen”. Hij sprak dit af met de opzichter van de arbeiders, en zij zwoegden tot in de late namiddag om het uitgeperste suikerriet in de zaal te brengen. Toen deze vol was, ging hij naar zijn vader en zei: “Ik heb uw taak volbracht. U hoeft niet meer te wachten op mijn broer. Maak mij tot uw opvolger.”

De vader antwoordde: “Het is nog geen avond. Ik zal wachten.” Kort daarna kwam ook de jongste zoon. Hij vroeg dat men het uitgeperste suikerriet weer uit de zaal zou wegnemen. Zo gebeurde het. Toen stelde hij midden in de zaal een kaars en stak deze aan. Haar schijnsel vulde de zaal tot in de laatste hoeken. De vader zei: “Jij zult mijn opvolger zijn. Je broer heeft vijf zilvermunten uitgegeven om de zaal met nutteloze rommel te vullen. Jij hebt niet eens een zilvermunt nodig gehad en hebt deze met licht vervuld. Jij hebt het met datgene gevuld, wat de mensen nodig hebben.”

Handelen wij mensen niet vaak net zo als de oudste zoon in het verhaal en doen alle denkbare moeite om ons leven met alle mogelijke en onmogelijke dingen te vullen? Is onze eigen zaal niet vaak vol met stro, met nutteloze en onwezenlijke dingen –opgevuld, maar niet –vervuld met licht?

Het Kerstfeest nodigt ons ieder jaar uit om net als de jongste zoon in het Filipijnse verhaal ons leven door het Licht te laten vervullen, namelijk door Christus, het Licht van de wereld.