De H. Engelen en Kerstmis

De H. Engelen en Kerstmis

De geboorte van Jezus, de Zoon van God, moet voor de H. Engelen een buitengewone gebeurtenis zijn geweest!

Want de Menswording van God was de steen des aanstoots geweest bij de beproeving van de Engelen, helemaal aan het begin van de tijd. (Zie Apok. 12)

Het was iets onbegrijpelijks voor deze stralende, uitmuntende geesten: God, in al Zijn majesteit, macht en glorie wil als het ware aan de Engelen voorbij, Zich zó diep vernederen dat Hij een Mens wil worden! Een mens… een wezen dat nog niet geschapen was, en oneindig ver beneden de verhevenheid van de Engelen stond.

Velen van de Engelen vonden dit een diepe vernedering voor henzelf! Want zij, de stralenden, zouden hun God moeten aanbidden in de gedaante van een mens! Onmogelijk!

En zo stortten deze hoogmoedige en opstandige geesten in de hel. Voor eeuwig!

Het grote struikelblok voor de Engelen bij de beproeving was de Menswording van de Zoon van God!

Ook de mens moet ieder persoonlijk door de beproeving heen, en als hij deze doorstaat wacht ook hem de Zalige Aanschouwing van God in de hemel.

De mens is oneindig verheven boven de puur materiele schepping, doordat hij een verstand en een vrije wil heeft.

Maar de deemoed van God gaat nog dieper: Jezus wil niet alleen Mens, maar ook puur materie worden, in het mysterie van de H. Eucharistie!!

In de gedaante van een stukje Brood, de H. Hostie, is Hij helemaal aanwezig, als God en Mens, met Lichaam en met Ziel!

Uiterlijk echter zien wij alleen de Hostie, “stom” als de zwijgende schepping. Hij laat met Zich doen, zoals de mensen het willen… blijkbaar zonder eigen wil… Een onmetelijk mysterie.

En DE beproeving voor de mens! Omdat het met het verstand nooit te vatten zal zijn! Een steen des aanstoots, voor onze hoogmoed. Men kan de H. Eucharistie nooit begrijpen, alleen aanbidden!

Het grote struikelblok voor de mensen is deze “Brood”wording van de Zoon van God!

Hoeveel priesters en katholieken geloven nog in deze ware aanwezigheid van de Heer?!

En toch, hoe groot is het Heilsplan dat God van eeuwigheid had:

Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen (H. Engelen)
en alle wezens op aarde, (de mensen)
in Hem.
 (Ef 1,9)

Vanuit deze diepte van de stoffelijke wereld, die Hij heeft aangenomen als Hostie, wil Hij mensen en Engelen met Zich verenigen, een eeuwigheid lang!