De Engel in een droom

De Engel in een droom

De H. Jozef maakte dus een grote nood door in de duisternis van zijn beproeving. Hij leed juist daardoor, omdat hij in het bovennatuurlijke geheim van de maagdelijke geboorte gelóófde. Maar hij kon zijn eigen opgave hierin niet ontdekken! Hij wilde in geen geval door zijn aanwezigheid het Goddelijke plan in de weg staan.

Daarom wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar nu greep God in.

In een droom verschijnt een Engel aan Jozef en deze zegt hem:

“Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden”.

Je ziet aan de woorden van de Engel, dat de VREES het motief is voor Jozefs besluit. Als hij diep in zijn hart getwijfeld zou hebben aan Maria en gedacht zou hebben aan ontrouw of verkrachting, zou hij eerder vol toorn of droefheid zijn geweest, maar geen vrees.

Nu openbaart hem de Engel zijn eigen zending in dit grote heilsplan van God: hij is bestemd als de Bruidegom van de Maagd Maria en als hoofd van de Heilige Familie!

Want hij krijgt de opdracht om het Kind de naam van Jezus te geven, en dat was altijd de taak van de vader. Hij moet dus de voedstervader van de Zoon van God worden!

Hoe groot moet nu zijn vreugde en jubel zijn geweest!

Wie dit thema graag theologisch gefundeerd wil overwegen, kan de gehele tekst vinden op onze andere website:

www.rk-engelenwerk.nl