De beproeving van Sint Jozef

De beproeving van Sint Jozef

Het Evangelie vertelt de grootste mysteries in een paar eenvoudige woorden. Zo eenvoudig, dat men ze gemakkelijk verkeerd kan begrijpen, als men ze te oppervlakkig neemt.

Neem nu de beproeving van de heilige Jozef. Die begint toen hij bemerkte dat Maria, zijn vrouw, een Kind verwachtte. En na een geestelijke strijd, besluit hij om Maria in stilte te verlaten…. Hoe moet men dit opvatten?

Zou St. Jozef werkelijk ook maar één moment aan Maria getwijfeld hebben en haar ervan verdacht hebben ontrouw te zijn geweest? Nee natuurlijk! Dan zou hij over haar, die de zondeloze is, slecht hebben gedacht.

Hij wist toch dat zij de bedoeling had om een aan God toegewijde Maagd te blijven. En om een geldig huwelijk aan te gaan, heeft Maria hem dat moeten vertellen. Dat Jozef ingestemd had om een maagdelijk huwelijk aan te gaan, zegt ons reeds veel over zijn diep innerlijk leven.

Jozef was dus van haar reinheid overtuigd. Maar nu merkt hij dat Maria een kind verwacht. Hij kende de Schrift, hij wist de voorspellingen over de Messias. “Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse”: en hij wist dat Maria uit de stam van Jesse was.

“Zie, de Maagd zal ontvangen”: nu twijfelde hij er niet aan dat deze voorspelling bij haar in vervulling was gegaan! De H. Thomas van Aquino legt uit, dat Jozef meer geneigd was om te geloven dat deze beloften zich aan haar zouden vervullen dan te geloven dat zij een echtbreuk had begaan!

Maar dan komt dus de grote beproeving voor Jozef: bij zulk een Goddelijk groot geheim voelt hij zich geheel onwaardig. Hier ziet hij geen opgave meer voor zichzelf, aan de zijde van Maria, nu er zich in haar een mysterie ontvouwt dat hem zo zeer overstijgt.

Hij gelooft ook niet dat hij het recht zou hebben om dit mysterie te onthullen. Dat brengt hem in grote innerlijke strijd, want dat betekent dan dat hij Maria op tactvolle wijze haar vrijheid moet geven, voor Gods plannen met haar….