St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel en Zacharias

St. Gabriel is een belangrijke brug van Gods openbaring in het Oude Testament naar de waarheid, die Hij ons in zijn Zoon gaat openbaren – het Christus Kind. Zijn boodschap aan Zacharias verkondigt de komst van de voorloper van de Christus.

De profeten in het Oude Testament hadden iemand voorspeld die de wegen zou bereiden voor de Messias, en de boodschap van de Aartsengel is een belangrijk bewijs dat Johannes de Doper gelijk heeft, als hij beweert deze voorspellingen te vervullen.

Zacharias, de priester, treedt de tempel binnen, in het Heilige, om het wierookoffer aan God op te dragen. Daar verschijnt hem St. Gabriel.

Deze verkondigt hem een grote vreugde. Jarenlang hebben zijn vrouw Elisabeth en hij gebeden en gesmeekt om een kind, en NU zijn deze gebeden verhoord!

Het is Gods boodschap die de Engel aan Zacharias verkondigt. Zacharias had gebeden en gebeden… nu is zijn gebed verhoord, en nu twijfelt hij aan het woord van de Engel! Hoe zwak is vaak ons gebed, en hoe onzeker ons geloof.

Ik ben Gabriel, die voor Gods aanschijn staat!”

Dit woord moet je eens dieper op je laten inwerken.. wat een eerbied voor de heiligheid van de Engel wekt dit in je op!

“Ik ben gezonden om tot u te spreken”.

Dat gebeurt niet alleen met Zacharias of met Daniel, maar ook met jou, met ieder van ons. De vraag is: zijn wij hiervoor open?