Advent

Advent

Geen liturgische tijd van het jaar is zo vol van Heilige Engelen als de Advent- en de Kersttijd.

De Advent viert de tweevoudige komst van Christus: zijn geboorte in Bethlehem en Zijn tweede komst in glorie en heerlijkheid, samen met zijn Engelen aan het einde van de tijden.

Wij willen in deze Advent ons vooral bezighouden met wat de Bijbel ons over de Heilige Engelen vertelt rond de Menswording van de Heer. Wij kunnen er veel van leren voor ons geestelijk leven.

Hoe vaak bemiddelen de Engelen:

  • Gabriel verkondigt de geboorte van de voorloper aan Zacharias
  • Hij brengt de Blijde Boodschap aan Maria
  • Een Engel geeft bij drie verschillende gelegenheden aanwijzingen aan Jozef in een droom.
  • Dan zijn er de Engelen die de geboorte van Jezus verkondigen aan de herders in de heilige nacht.
  • Een Engel leidt Simeon en Anna naar het Jezuskind in de tempel.
  • Een Engel leidt de drie Wijzen naar Christus.

Je ziet, er is veel te ontdekken. Daarom zullen er in deze Adventstijd vrijwel dagelijks nieuwe berichtjes verschijnen, als een geestelijke voorbereiding op Kerstmis.

Probeer het te volgen, en geef het door aan anderen!