Advent

Advent

Een adventbrief van onze Amerikaanse priester wil ik graag hier weergeven:

Nooit eerder heb ik zoveel mensen horen spreken over “apocalyptische tijden” als nu. En echt, het lijkt erop dat er overal grote chaos heerst. Er is verwarring in de hele wereld, zelfs in de Kerk. Het is belangrijk om de deplorabele staat van de wereld te erkennen…en de geestelijke vijand, de prins van deze wereld.

Maar het is belangrijker om de Prins van de vrede en de Koningin van de vrede te erkennen. Zij zijn onze enige hoop en redding van de wereld.

Hoe heeft de vijand op zoveel manieren de overhand gekregen? We kunnen twee belangrijke oorzaken noemen:

  1. morele compromissen, de wens dat we vrienden kunnen zijn met een materialistische wereld;
  2. en menselijk respect, de angst om op te staan en mee te tellen, de angst voor gezichtsverlies.

Christus heeft de keuze heel eenvoudig gemaakt: “Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij verzamelt, verstrooit” (Mt 12,30). Laat deze Advent voor ieder van ons een tijd zijn voor een radicale vernieuwing van onze keuze voor Christus, een onvoorwaardelijke keuze om ons geloof te leven zonder compromis of verontschuldiging!
Concreet moeten gebed en opoffering een belangrijke rol spelen in ons leven. Bedenk hoe de Engel van Portugal de drie kinderen van Fatima vroeg om gebeden en offers. Zo zouden zij vrede over hun land brengen.

We worden slechts geconfronteerd met een goddeloze immorele wereld, die vertwijfeld en wanhopig op zoek is naar geluk in materiële zaken. GOD en het traditionele gezin lijken vijanden van geluk te zijn! Denk eens na: de huidige goddeloze wereld is niet veel anders dan de heidense wereld waarin CHRISTUS 2000 jaar geleden werd geboren!

Vanaf het allereerste begin, vanaf Zijn Kinderjaren werd Christus vervolgd. Hoe groot is de ironie! Voor de wereld was het noodzakelijk dat Christus zou sterven. En na Zijn opstanding vroeg Hij retorisch aan de leerlingen op de weg naar Emmaüs: Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?”(Lc 24,26).

Alle kwalen van de moderne wereld vinden hun oorzaak in het verlaten
en negeren van Christus en zijn leer!

De wereld is gehersenspoeld met ideeën als “pro-choice”. Velen denken dat ze hun waardigheid en gerechtigheid redden, door te zeggen: “Persoonlijk ben ik tegen abortus, maar wie ben ik om mijn mening aan anderen op te leggen?” Wat moeten we dan concluderen? Dan zou zwarte slavernij en sex-slavernij ook “pro-choice” zijn!

Om “pro-choice” te zijn over morele absoluutheden is catastrofale lafheid, verwarring en de geest van de antichrist, want Jezus Christus zegt: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”. Er is geen louter politieke oplossing voor de kwalen en het kwaad van de moderne wereld. De enige oplossing is een diepe, geestelijke bekering terug naar Christus en zijn verlossende Evangelie van waarheid!

We zijn in de Adventstijd, de voorbereiding op Kerstmis, toen God, de Almachtige, Mens werd, één van ons werd. Ook al zijn de tijden crazy, we weten, dat het goede zal overwinnen.

God werd mens, God heeft ons verlost, en God regeert ook de wereldgeschiedenis.

Vanuit dit perspectief, kunnen we elke beproeving overwinnen en de wereld weer op de knieën brengen, vol vreugde Christus als Kind aanbiddend, als we ons maar van harte overgeven aan de Waarheid! Mogen onze Heilige Moeder en de Heilige Engelen onze gidsen zijn op onze adventsreis naar de kribbe van de pasgeboren Koning.

Wij wensen u allen een gezegende advent en een vreugdevol kerstfeest.